βιδιαίοι

βιδιαῑοι και βίδεοι και βίδυοι (Α)
πέντε άρχοντες της Σπάρτης που επόπτευαν τα γυμνάσια των νέων.
[ΕΤΥΜΟΛ. Ο αρχικός τ. του όρου είναι Fιδvιος < *Fıδ--ıoς < (μηδενισμένη βαθμίδα) Fιδ- της ρίζας Fειδ- της μτχ. ειδώς του παρακμ. με σημασία ενεστ. οίδα «γνωρίζω» (πρβλ. και ομηρική μτχ. θηλ. Fıδυία). Ο τ. βίδεος δεν ερμηνεύεται φωνητικά, ενώ η γραφή βιδιαίοι (Παυσ.) είναι αποτέλεσμα λανθασμένης μεταγραφής. Στην αττική διάλεκτο η λ. απαντά ως ιδυίοι και ιδύοι «συνίστορες, μάρτυρες» (πρβλ. Ησύχ., ιδυίοι «οι τας φονικάς δίκας κρίνοντες»), τέλος δε ο όρος συνδέεται πιθ. με το μυκηναϊκό κύριο όνομα widowoijo].

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • βιδιαίοις — βιδιαῖοι officers masc dat pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • βιδιαίων — βιδιαῖοι officers masc gen pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ιδυίοι — ἰδυῑοι, αττ. τ. ἰδῡοι, οἱ (Α) (στους νόμους τού Δράκοντος και τού Σόλωνος) οι μάρτυρες. [ΕΤΥΜΟΛ. Βλ. λ. βιδιαίοι] …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.